Tyle słońca w całym mieście.....mieście Kraka

Tyle słońca w całym mieście…..mieście Kraka